Thiết kế "lơ lửng" trong nội thất hiện đại

Laptop, tablet đã trở nên phổ biến và là công cụ học tập, lao động không thể thiếu của giới văn phòng, thay thế cho những chiếc máy tính với màn hình CRT cồng kềnh. Liên lạc thư điện tử, lưu trữ “đám mây” cũng đảm giảm thiểu...